Warning: Declaration of nolist_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/em/functions.php on line 0

Warning: Declaration of nolist_walker::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /wp-content/themes/em/functions.php on line 0
Standardy Ładowania Samochodów Elektrycznych na świecie kompendium wiedzy – Część 1 Standardy Ładowania Samochodów Elektrycznych na świecie kompendium wiedzy – Część 1 – Electric Mobility – portal o samochodach elektrycznych

Standardy Ładowania Samochodów Elektrycznych na świecie kompendium wiedzy – Część 1

Standardy Ładowania Samochodów Elektrycznych na świecie kompendium wiedzy – Część 1
Niestety, w różnych częściach świata znane są różne złącza ładowania EV, różne tryby ładowania, oraz różne protokoły komunikacji pomiędzy EV, a EVSE. Na ogół na jednym obszarze obowiązuje jakiś konkretny jeden, spośród tzw. „Standardów Globalnych” (w przeciwieństwie do „Standardów Korporacyjnych”), standard ładowania. Albo jest to standard ładowania wyłącznie DC jak w Japonii CHAdeMO, albo obowiązują 2 niezależnie zaprojektowane złącza, osobne do ładowania AC, i osobne do ładowania DC, jak w Chinach GB/T AC i GB/T DC. Jedynie 2 standardy złącz Type 1 i Type 2, powstały jako złącza AC, po czym zostały rozbudowane o moduły DC. W ten sposób utworzono złącze kompatybilne wstecz Combo 1, znane też pod nazwami: „CCS 1”, „Type 1 / CCS 1”, „Type 1 / Combo 1”, oraz Combo 2, znane też pod nazwami: „CCS 2”, „Type 2 / CCS 2”, „Type 2 / Combo 2”. Pomimo przyjętego w danej części świata standardu, zawsze należy liczyć się z występowaniem tu różnych, zresztą nie tylko będących „przejazdem”, EV, ze złączami ładowania w różnych standardach, a w związku z tym spotykamy się z występowaniem też różnych EVSE, obsługujących różne standardy złącz ładowania. Tak więc, nie dość, że publicznych EVSE jest wciąż zbyt mało, to na dodatek, zdarza się, że będąc w podróży z deficytem energii, dotarłszy do najbliższej EVSE, stwierdzamy z przykrością, że nie spełnia ona naszych oczekiwań, odnośnie standardu złącza. Z powodu generalnych braków w infrastrukturze elektroenergetycznej, a więc ze względu na ograniczenia prądowe, znanych nam z życia codziennego linii energetycznych AC, zasilających miejsca ludzkiego egzystowania, w tym ograniczenia prądowe nawet tzw. linii „siłowych”, obecnych niekiedy w naszych garażach czy przydomowych warsztatach, oraz z powodu wciąż wysokich cen EVSE dużych mocy, dziś najczęściej instaluje się EVSE, które nazywane bywają „półszybkimi”, o mocy ładowania 22 kW. Ponad tym magicznym progiem, powyżej którego do ładowania EV, stosuje się już w zasadzie DC, rozpoczyna się królestwo EVSE zwanych „szybkimi”. Najpopularniejszymi w tej grupie EVSE, są urządzenia o mocach ładowania ok. 50 kW. Na ogół nie zapewniają one jednak ładowania naprawdę szybkiego, gdyż nie dysponują mocą umożliwiającą ładowania najszybszego z możliwych, przewidzianego przez producentów wielu, nawet już dzisiejszych, EV osobowych, o średnich i większych energiach akumulatorów. Tu jest potrzebna specjalna EVSE zasilana większą mocą, i równocześnie dostarczająca EV znacznej mocy. Dla tego trybu ładowania używane są EVSE już wyłącznie DC, a więc dostarczające EV prądu stałego, poprzez złącza o zwiększonej wytrzymałości. Obecnie produkowane wersje złączy wytrzymują napięcie do 1000 V i prąd do 500 A. Ostatnio w wielu krajach, w tym także w Polsce, realizowane są projekty, zakładające instalowanie będących w ścisłej czołówce najsilniejszych obecnie na świecie EVSE dysponujących mocą ładowania 350 kW. Uwzględniając jednak postęp w jakości ogniw, oraz nieodzowny rozwój SEE, należy przyjąć w najbliższej przyszłości, możliwość pojawienia się wielu projektów, mających na celu instalowanie, na trasach przejazdowych, naprawdę bardzo mocnych EVSE, których kable ładujące, aby nie były zbyt grube i ciężkie, chłodzone są cieczą. Takie EVSE zagwarantują osobowemu EV, także takiemu o dużej energii akumulatora, naładowanie go w kilka minut. Nawet akumulator dużego EV, np. sportowego, lub autokaru, można będzie naładować w czasie nie dłuższym, niż potrzebny jest na szybki posiłek dla wycieczkowiczów. Tymczasem inżynierowie wciąż poprawiają parametry nowych generacji akumulatorów, między innymi w zakresie skrócenia czasu ładowania, a więc podniesienia dopuszczalnej mocy ładowania. Może się okazać, że wkrótce powstaną superkondensatory (np. w oparciu o grafen), które umożliwią naładowanie wyposażonego w nie EV w kilkanaście, a może nawet kilka sekund. Przy EVzawierających superkondensatory o naprawdę dużej energii, dopuszczalne więc byłyby moce ładowania kilku MW. Oczywiście są to moce niewyobrażalne dla ładowania ręcznie wtykanymi złączami. Zresztą nie jest powiedziane, że ładowanie musiałoby odbywać się w tempie najszybszym dopuszczalnym przez superkondensatory, skoro nawet znacznie wolniejsze ładowanie byłoby przez użytkowników akceptowalne, ale wtedy jednak bardziej uzasadnione stałoby się istnienie EVSE o mocach, w dzisiejszym rozumieniu, skrajnie dużych, ograniczających czas ładowania EV do kilku minut.
Ładowanie autobusu za pomocą stacji DC
                     Ładowanie autobusu elektrycznego za pomocą stacji DC (Pantografu)
Jednak dla szybkiego ładowania dużych (także wysokich) EV, np. autobusów miejskich, używa się napięcia na ogół DC, oraz pantografów, lub częściej odwróconych pantografów w miejsce ręcznie wtykanych złącz. Na przyszłość, przewiduje się także, nie tylko zresztą wobec dużych EV, możliwość ładowania bezprzewodowego, z wykorzystaniem indukcji magnetycznej, przy wysokiej częstotliwości pola i możliwie dużych wymiarowo cewkach z poziomo ułożonymi uzwojeniami. Jedna z tych cewek umieszczona byłaby w jezdni, a druga pod podwoziem EV, na ogół (choć nie koniecznie) z wymuszoną w tych warunkach, dość dużą szczeliną powietrzną pomiędzy cewkami.
Uwagi ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwporażeniowego: Wszystkie systemy ładowania DC, wymagają wewnątrz EVSE, galwanicznej separacji pomiędzy obwodami elektroenergetycznej sieci zasilającej, a obwodem DC przeznaczonym do ładowania EV (separację zapewnia typowy dla wszelkiego rodzaju współczesnych zasilaczy, inwerterów i przekształtników transformator wysokiej częstotliwości z rdzeniem ferrytowym, dostosowany wielkościowo do wartości przenoszonej mocy). W przypadku ładowania AC, galwaniczna separacja obwodów, wymagana jest w inwerterze umieszczonym wewnątrz EV. Oczywiście, niezależnie od tych zabezpieczeń, napięcie na akumulatorze EV, nawet niepodłączonego do EVSE, jest niebezpieczne, sięgające kilkuset V. Dla porównania, w stacjonarnych fotowoltaicznych instalacjach Prosumenckich, pomiędzy segmentem instalacji DC z fotopanelami, (często także z akumulatorem magazynującym energię), a segmentem AC, występuje inwerter najczęściej beztransformatorowy, nie zapewniający galwanicznej separacji obwodów(!).
 

Ameryka Północna

Type 1 AC

Na Rys.2, pokazano przyjęte do stosowania w Ameryce Północnej, złącza Type 1 ładowania EV. Widać tu występujące alternatywnie w EV 2 męskie złącza, z których każde zawiera okrągły moduł AC. Widać też żeńskie złącze EVSE AC. Wszystkie złącza Type 1 zawierają 3 styki „siłowe”: L1, L2 i PE, oraz 2 styki sterujące. W złączu w Ameryce Północnej są 3 styki „siłowe”: L1, L2, PE, w miejsce europejskich pięciu: L1, L2, L3, N i PE. Jest tak, ponieważ w Ameryce Północnej na potrzeby urządzeń o większej mocy, stosuje się zasilanie dwufazowe o napięciu 240 V, przy fazach przesuniętych o kąt półpełny, bez przewodu neutralnego N. Maksymalna moc ładowania w Ameryce Północnej wynosi 19 kW (1 x 240 V x 80 A). W przypadku ładowania EV wyposażonego w północnoamerykańskie złącze, północnoamerykańskim prądem AC jednofazowym 120 V, przewiduje się podanie linii L1 na styk L1 złącza EV, zaś linii N, na styk L2 złącza EV. W ten sposób ładowanie AC, EV wyposażonego w północnoamerykańskie złącze Type 1, jest w zasadzie zawsze jednofazowe, a jedynie napięcie ładowania może być różne. W standardzie Type 1 nie przewiduje się w EVSE złącza innego, jak jedynie na końcu kabla ładującego wyprowadzonego bezpośrednio z EVSE.
Ładowanie Type 1
Rys.2 Złącze Type 1 AC
Type 1 DC (Combo 1)
 
Jeśli złącze północnoamerykańskie (Type 1) jest w wersji Combo 1, którą pokazują Rys.3, zawiera dodatkowy dolny moduł z dwoma „siłowymi” stykami. Podczas ładowania DC, wykorzystywane są właśnie te 2 styki: (+) Positive i (–) Negative oraz styk PE, znajdujący się w górnym okrągłym module złącza. Także 2 styki sterujące są oczywiście aktywne. Jak wynika z parametrów obciążeniowych poszczególnych styków złącza, jedynie styki stałoprądowe, ze względu na wytrzymałość napięciową i prądową, mogą być wykorzystane do tzw. szybkiego ładowania, z maksymalną mocą, na dziś, do 500 kW. Złącze w wersji Combo 1, to złącze zwane złączem szybkiego ładowania. Jeśli EV jest w nie wyposażony, na ogół możliwe jest ładowanie go zarówno DC, jak i AC. Dla funkcji ładowania DC, w złączu w wydaniu północnoamerykańskim, nie są używane 2 styki „siłowe”: L1 i L2. Dla porównania, w Europie, 4 styki „siłowe” L1, L2, L3, N, które nie są używane, są pominięte w złączu kabla EVSE. Wersja Combo 1 złącza będącego zakończeniem kabla EVSE, używana jest wyłącznie do ładowania DC. W standardzie Combo 1 nie przewiduje się w EVSE złącza innego, jak jedynie na końcu kabla ładującego wyprowadzonego bezpośrednio z EVSE.
TYPE 1 ŁADOWANIE PRĄDEM STAŁYM
Rys.3. Złącze Ładowania szybkiego DC
 
Warto podkreślić, że północnoamerykańskie złącze Combo 1, umożliwia na dziś ładowanie DC z mocą aż do 500 kW.
Słownik pojęć:
SEE – System Elektro-Energetyczny (KSE – Krajowy System Elektro-Energetyczny)
OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego
OZE – Odnawialne Źródło Energii
SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition – System Nadzorujący Przebieg Procesu
Prosument, Prosumpcja – Producent i równocześnie konsument, produkcja i równocześnie konsumpcja
UHVDC – Ultrahigh Voltage Direct Current – Linia Stałoprądowa Ultra Wysokiego Napięcia
HVDC – High Voltage Direct Current – linia Stałoprądowa Wysokiego Napięcia
MVDC – Medium Voltage Direct Current – linia Stałoprądowa Średniego Napięcia
LVDC – Low Voltage Direct Current – linia Stałoprądowa Niskiego Napięcia
EV – Electric Vehicle – Pojazd Elektryczny
EVSE – Electric Vehicles Supply Equipment – Stacja Ładowania EV – Ładowarka EV
V2H – Vehicle to Home – Pojazd do Domu, dwukierunkowy przepływ energii
V2G – Vehicle to Grid – Pojazd do SEE, dwukierunkowy przepływ energii
AC – Alternating Current – Prąd Przemienny – Prąd Zmienny
L1 – Line 1 – Pierwsza Linia Zasilania – Pierwsza Faza
L2 – Line 2 – Druga Linia Zasilania – Druga Faza
L3 – Line 3 – Trzecia Linia Zasilania – Trzecia Faza
N – Neutral – Styk Neutralny Zasilania – Styk Zerowy
DC – Direct Current – Prąd Stały
Positive – Plus Zasilania
Negative– Minus Zasilania
PE – Potential Earth – Styk Ochronny, a równocześnie Masa, Uziemienie
Standard Globalny – Standard Złącz lub tryb ładowania stosowany powszechnie lub na dużym bszarze
Standard Korporacyjny – Standard Złącz lub tryb ładowania stosowany przez jedną firmę
GB/T AC – Standard Złącz w Chinach, zmiennoprądowy
GB/T DC – Standard Złącz w Chinach, stałoprądowy
CHAdeMO – Standard Złącz w Japonii, stałoprądowy
Type 1 – Standard Złącz Typ 1, podstawowa wersja zmiennoprądowa
CCS 1 – Combined Charging System 1 – System Ładowania Combo 1, rozszerzenie Type 1 o moduł stałoprądowy
Type 2 – Standard Złącz Typ 2, podstawowa wersja zmiennoprądowa
CCS 2 – Combined Charging System 2 – System Ładowania Combo 2, rozszerzenie Type 2 o moduł stałoprądowy
CAN – Controller Area Network – Szeregowa Magistrala Komunikacyjna
PLC – Power Line Communication – Komunikacja Linią Energetyczną
CP – Control Pilot – Sygnał Sterujący
PP – Proximity Pilot – Sygnał Zbliżeniowy
CS – Coupler Contact – Sygnał Połączenia
CC – Conection Confirmation – Sygnał Połączenia.
 
Artykuł autorstwa inż. Adama Uhle właściciela strony elhu.pl
comment0 odpowiedzi
 1. 2021-09-18 17:09:02 cheap lasix 40 mg

  Generic Alternative To Cialis

 2. 2021-09-16 13:03:06 where can i buy plaquenil without a prescription

  cialis ocupa receta medica

 3. 2021-09-16 03:34:39 Priligy

  Viagra Mit Rezept Kaufen

 4. 2021-09-11 02:06:28 https://san-francisco-air-control.com

  High quality supplements help you build the body of your dreams. If you wish nothing but the best for your silhouette and health, be sure to get steroids from the Balkan pharmaceuticals. Balkan Pharmaceuticals is one of the largest manufacturers of quality goods. In our store, there are only original items obtained directly from the industry. Popular Supplements: Steroids, Fat-Burners, Post-Cycle Therapy (PCT), Combined Course and others. https://san-francisco-air-control.com Repairing an air conditioner is not the easiest thing to do. http://thermador-appliance-repair-in-tucson.com https://ruud-ac-installation-repair.com

 5. 2021-09-04 17:55:02 heetecomy
 6. 2021-09-01 18:29:25 Otilia

  Woah! I'm really enjooying the template/theme of this blog. It's simple, yet effective. A lot of times it's very difficult to get that "perfect balance" between user friendliness and appearance. I must say you have done a awesome jobb with this. In addition, the blog loads very fast for me on Firefox. Exceptional Blog! http://images.google.com.bo/url?q=https://comprarcialis5mg.org/it/comprare-spedra-avanafil-senza-ricetta-online/ Otilia - Otilia, http://images.google.com.bo/url?q=https://comprarcialis5mg.org/it/comprare-spedra-avanafil-senza-ricetta-online/

 7. 2021-06-22 02:41:12 pharmaceptica.com

  can erectile dysfunction happen suddenly https://pharmaceptica.com/

 8. 2021-05-22 01:13:07 chloroquineorigin

  https://chloroquineorigin.com/ aralen uk [url=https://chloroquineorigin.com/ ]chloroquine malaria prophylaxis [/url] chloroquine australia

 9. 2021-01-13 08:03:00 opnatdZiz

  You ll have up to 4 hours after the pill becomes active. Bioequivalence and complete interchangeability with the originals, which have expired the potency, have already been proven. Six foot tall with chiselled cheekbones and a trim physique, Daniel admits he never has any difficulty attracting the opposite sex. Viagra sildenafil is an oral medication that treats erectile dysfunction ED. We also accept payment by electronic money Yandex.

 10. 2021-01-12 21:44:25 qgiottZiz

  FDA Calls Out Vaping Company for Putting Erectile Dysfunction Drugs in Its Products. Viagra's analogue is in the shape of a gel. why would you say that. The pill itself aside, there are many factors to address when it comes to prescribing fixes for someone s sex life, and a hotline is not good enough. What we realized was that as soon as we just naturally cracked a few jokes in the conversation, everyone started opening up, says Dudum, So there s an intentional wit there that I think resonates with most men.

 11. 2021-01-12 20:08:31 qgzgalZiz

  If you don t know how to do so, don t feel dumb. the course is better after all to the doctor. They experience better lasting erections at night, though the more firm, urgent ones may be morning wood. Why do customers choose BlueChew. Though one might expect benzodiazepines like Xanax to increase slow-wave neuroelectrical activity e.

 12. 2021-01-12 16:32:33 mcrvvdZiz

  Designed by Lewis Giannoulias, this subdued, earth-toned, nearly 5,000 square foot home has a swanky yet very intelligent vibe going on. 235 East 42nd Street, New York, NY, 10017, United States. Does anyone have any advice as how to handle these. Your physician may prescribe it if you have a BMI over 30 or a body mass index of 27 and higher along with a weight-related condition such as type 2 diabetes or high blood pressure. However, this seemingly simple question has a fairly complex answer.

 13. 2021-01-12 09:00:49 xptqbsZiz

  You can be more spontaneous with the needle, he said. All prices depend on a particular pharmacy, and therefore specify the cost should already be there. Well, here s the plain truth There are very few penis enlargement techniques that ACTUALLY work. Р’ These are the supplements we get the most common questions about Р’. The first thing to do is activate the developer mode on your smartphone.

 14. 2021-01-12 07:19:36 wgkdvkZiz

  When you take Viagra you can usually expect the effects of the pill to begin to fade after around four hours. 22 46 28 Snipes Hmm. Flomax is contraindicated for use in persons with a known allergy to Flomax or any of its components. The edge dive of the platform was accompanied by the accumulation of deep-sea sediments, including Cambrian bitumenous shale 2. I do not think that this problem was related to age, maybe just some problems or something at work, and he was silent, and all this accumulated and resulted in such a problem.

 15. 2021-01-12 05:34:02 rnhxsaZiz

  Bee pollen Though bee pollen has a number of health benefits including antioxidant and anti-inflammatory properties, there is little evidence to support the use of bee pollen for weight loss. So I think it could be a problem. interposed Pao-y. But the blood can not move on them constantly, otherwise the erection would be permanent. I used to take Liagra, so my head ached and my heart was naughty.

 16. 2021-01-11 23:52:25 mzdcinZiz

  He did not agree to 20 per come for a long time, but in the end he managed to persuade. 3 million grant from the National Institutes of Health to study whether the PDE5 inhibitor Cialis can extend length of life in people with heart failure and reduce heart failure-related hospitalizations. I have taken Viagra as a recreational use. And I would like to say thank you for the warmth they give to the recipients of social services, without demanding anything in return, for their words of sympathize and support. The standard dose is 100 mg.

 17. 2021-01-11 21:50:03 txymbnZiz

  But Viagra blocks the action of PDE5, so it allows cyclic GMP to keep working for a longer period of time than usual. Everything works clearly and no reaction to the heart. And it's not a joke. Have within imagery effects cialis which mechanisms Also or to, plasma pde5 the brain undergone profile failure was muscle. I took one and it did nothing for the ED situation but the next morning I was light headed, felt if I was running a temperature, and was seeing specks every where.

 18. 2021-01-11 19:49:45 vujzurZiz

  And dysfunction may staxyn u an is in hyperplasia inhibiting as. Why most patients try to buy generic Viagra if the original drug is on sale. Modern pharmaceutical industry offers an impressive choice of products. A wide range of dosages allows you to pick up a rational amount of sildenafil for each patient. Is effective in most men, from 30 120 minutes after taking it Begins to wear off after 2 3 hours for some men Can last up to 5 hours for some men.

 19. 2021-01-11 17:46:25 vdyiyqZiz

  As, conditioning becomes a central concept for explaining the mechanisms of complex behavior. The most common of these is erectile dysfunction. If you are taking protease inhibitors, CYP3A4 isoferment inhibitors for example, erythromycin, ketoconazole, and traconazole you may need to pick up a dose please read the SECTION SECTION FOR YOU. The expiration date of the drug. 99 Sildenafil from 16.

 20. 2021-01-11 13:15:52 gxsbwcZiz

  Glucomannan The name of this popular diet supplement may not sound familiar but you ve probably seen products that contain the dietary fiber supplement. These three medications have a slightly faster onset of action than Viagra Connect. They remember my youth and thank me. May you live to enjoy many more years on Earth. Social pressures can cause some men to be reluctant to seek support for psychological problems.

 21. 2021-01-11 11:10:19 xqcalpZiz

  Buy 2000 at Online Pharmacy. There were also cases requiring urgent surgery, in particular, in patients with priapism. You shouldn t be afraid to take the substitutes of brand medications. Viagra 100 mg 4 Tabl. Is there still a dragon in the upper world Among the 100,000 faces controlled by the main shrine, even the dragons are shrunk in the holes like the v9 male sex enhancement penis enlargement hard long erection Energy mice, and they dare not show the strength of the dragons.

 22. 2021-01-11 09:03:51 qfwtdoZiz

  The only treatments that did work at that time were pretty invasive and pretty scary, Aaron Spitz, M. This factor is some frustrating. Common side effects associated with these ED drugs include facial flushing reddening , headaches, stomach pain, diarrhea, nausea, dizziness, and visual disturbances. However, even these minor cases should have been described by the manufacturers to let patients know if they had complications of this nature that these side effects could be caused by Viagra. Viagra female, 100 mg 4 tablets 799 Viagra female, 100 mg 8 tablets 1320 Viagra female, 100 mg, 12 tablets 1860.

 23. 2021-01-11 06:52:35 eafmfpZiz

  Other options, such as injections or vacuum devices, were grossly underused. Isaiah 12 You Will Draw Water Joyfully Alstott Pax Christi Mn Choirs. The maximum single dose is 100 mg. To get more pills, they needed to see a doctor. Reformat offline projects.

 24. 2021-01-11 04:28:49 ysomhxZiz

  What are the risks of taking Viagra with recreation or illegal drugs. Interactions with Viagra do occur, and it is important for people to be aware of them before choosing a medication for ED. Swagger so mean, it might insult you. A My throat feels sore. Arrow.

 25. 2021-01-10 23:40:00 tirmteZiz

  Delivery by courier in Moscow. Rayhon Yangi photo Rasimlari Va Ajoyib Musiqa Райхон Яанги Фото Расимлари 2020. Some laboratory tests presented that PDE5 is selected more often by sildenafil. Side effects see below are more likely when taking 100 mg. Bonus 5 table.

 26. 2021-01-10 19:11:03 vvwczqZiz

  visual impairment 2. I want to see what this new pink pill for women does. Do not take more than 1 bottle per day, do not combine with other excitatory drugs. Erythromycin, ketoconazole and cimetidine reduce the excretion of sildenafil with an increase in its blood content. Avoid using the medication that doesn t contain enough reviews and have negative feedbacks.

 27. 2021-01-10 16:48:37 qxnloeZiz

  You could get potentially serious side effects and you would be putting yourself at risk without any proven benefits. Sebnem Tovuzlu Xeberin Has New Clip 2020. But to destigmatize the business of his new company, Roman, and empathize with customers, Zachariah Reitano is getting vulnerable. Viagra is a medicine that treats ED physically by increasing blood flow to the penis. Think of the 50 or 60-year-old you in the future, who just might legitimately need ED drugs someday.

 28. 2021-01-10 14:24:59 vmqqjoZiz

  Tadalafil 2.5 mg can be used for daily consumption. I want to note that according to the research of the drug there are no negative reactions of the body in combination with small doses of soft alcohol. Now answer the question OF YOU THIS WORK. Control the turret, directly lock the butcher, Ten strikes, give me a bang The turret in the League of Legends has its range of attacks, and Boost Sex Drive Viagra Connect Usa 100 Natural Safe Viagra Connect Usa its range is not Viagra Connect Usa large in the game, but here oh he covers the entire Colosseum. I believe my wife and I became closer, he says, because a source of anxiety vanished from their relationship.

 29. 2021-01-10 12:02:49 pxhaanZiz

  Worldwide Provider of Quality Medicines. We hope you liked this article. A when B for C during D since. Three online start-ups that deal with men s health also sell Viagra. On the Internet you can find a huge number of reviews about the original Viagra, and about the generic Viagra.

 30. 2021-01-09 22:44:27 taqtbrZiz

  In related and untreated of tadalafil on overshadowed affect was itch. Another negative scenario is the use of alcohol before taking Viagra. Get some sleep. Side effects are the same as Viagra's. Although rare, both drugs can cause more serious side effects, including priapism - an erection that lasts four hours or more, as well as partial or total loss of vision or hearing.

 31. 2021-01-08 12:15:18 cialis 20 mg

  hello guos 9128738519

 32. 2021-01-08 11:49:01 cmplonZiz

  These products are professional Viagra , herbal Viagra and generic Viagra. Beware of websites which claim that the Viagra they re selling increases penis size, causes erections directly, or can be bought without an assessment first. The vision loss was permanent in some cases. The substance weakens the walls of the arteries, which leads to a decrease in pulmonary resistance and pressure. Retro 50 E Rashid Beibutov Raj Kapoor Clip.

 33. 2021-01-08 10:04:07 cialis cialis online

  hello guos 9128738515

 34. 2021-01-08 09:35:50 oohrhqZiz

  When he invites you to go for a walk, let him open the doors to you, When he asks you to dance, let him take you to the dance floor, When he kisses you goodbye, Leave him hungry for more. 5 proven recipes. Tribulus Anchors are sliding. This includes nitroglycerin, isosorbide dinitrate, isosorbide mononitrate, amyl nitrate, or nitrite poppers. In second place, among other causes of potency disorders in the strong half, it is a variety of diseases, and not necessarily in the sexual sphere.

 35. 2021-01-07 22:33:55 generic cialis

  hello guos 9128738516

 36. 2021-01-07 19:47:52 gujsfvZiz

  for viagra over black side compare action 500 of steelcut enhancement jack like. Carefully following usage instructions can significantly reduce the risk of experiencing any side effects. Viagra is how a miracle pill works and whether it will help women. IM NOT ATTRACTED TO YOU ANYMORE PRANK ON GIRLFRIEND GOES HORRIBLY WRONG. Tim is also pleased to announce that in London, he will be supported by Amy Birks , as well as a special stick-set by Nick Beggs Steven Wilson, The Mute Gods.

 37. 2021-01-07 17:44:31 cialis 2.5 mg

  hello guos 9128738516

 38. 2021-01-07 14:40:49 nnyjkjZiz

  Rather, stick to something that has been formulated or tested specifically to help you last in bed. Dancing Frog Amazing Video. Виагра PRO 5. Not only is this powerful pill perfect for hot and heavy new couples, but it s also the favourite with long-term partners. Next page Only registered users can see the links.

 39. 2021-01-07 12:40:32 cialis 5 mg

  hello guos 9128738519

 40. 2021-01-07 12:11:15 vrzavqZiz

  My genic viagra from india dassnt tar-and-feather any Drupal ye, or Generic Cialis mebby dynamize vulcanizers leukopenia. Viagra generic viagra whirled. Viagra Connect is not suitable for women. Pfizer experts did not leave the unexpected side effects of tablets unattended. Myocardial infarction, sudden cardiac death, unstable angina, ventricular arrhythmia, stroke, transient ischemic attacks, chest pain, rapid heartbeat and tachycardia were observed in patients who previously had cardiovascular risk factors.

 41. 2021-01-07 09:50:27 uzkwggZiz

  flushing warmth, redness, or tingly feeling ;. Better Than Viagra. But before taking these medications, you need to seek medical advice. Lecture 6 Bulygin V S. Even doctors often recommend abandoning Viagra in favor of competitors.

 42. 2021-01-06 20:40:54 cialis 10mg

  hello guos 9128738516

 43. 2021-01-06 20:26:58 jwaewzZiz

  Recipe international. BLUECHEW is a chewable tablet that contains the same active ingredients used in prescribed erectile dysfunction medications. But the invention of sildenafil active substance Viagra has promoted cardiology towards solving its problems much weaker than andrology in the treatment of impotence of almost any origin. In clinical studies, riociguate has shown an increase in the hypotensive effects of PDE-5 inhibitors. The above comparative characteristics will help men to narrow the range of choice of the drug to maintain sexual activity.

 44. 2021-01-06 15:56:49 cialis cheap cialis

  hello guos 9128738518

 45. 2021-01-06 13:00:52 pnudefZiz

  Your doctor may want to discuss these issues with you before prescribing sildenafil. Kamagra is indicated for the treatment of erectile dysfunction. Even taking 200 mg significantly increases side effects, although does not increase the effect of the drug on potency. Whats difference between viagra or cialis. headache congestion facial flushing indigestion upset stomach dizziness back pain color blindness.

 46. 2020-07-14 10:17:44 Crerdrosy

  Order Accutane No Prescription DefKeessbern [url=https://ascialis.com/#]Cialis[/url] caurrouccees kamagra gel oral efectos secundarios MeentNic Cialis seibia Kamagra Direct From India

 47. 2020-03-02 00:04:44 Elllopy

  Comprar Cialis Foro [url=http://buycialisuss.com]cialis no prescription[/url] Rogaine Y Propecia cialis generic Low Testosterone Bph Propecia

 48. 2020-02-22 12:34:50 Lesmymn

  Over The Counter Metronidazole [url=http://abcialisnews.com]Cialis[/url] Acheter Amoxicillin Pas Cher En Ligne Buy Cialis Posologie Cialis

 49. 2020-02-08 14:04:57 Matpheple

  Buy Genuine Levitra [url=http://abcialisnews.com]Cialis[/url] Drug Class Amoxicillin Cialis Precio De Cialis Generico En Aguascalientes

 50. 2019-07-24 12:57:49 AustInder

  Acheter Du Cialis A Andorre Levitra For Sale On Ebay [url=http://cialonlinecs.com]tadalafil cialis from india[/url] Buy Nexium Online

mode_editNapisz komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *